O nás

Cieľom nášho poradenstva je nájsť v spolupráci s klientom situácie, zážitky  a vplyvy, ktoré spôsobili vychýlenie a disharmóniu v jeho  živote, tele alebo vzťahoch. Súčasne pomôcť klientom definovať a následne realizovať v živote zmenu, možné zdroje vlastného rozvoja, zodpovednosti a optimálnych riešení problému.

Poradenstvo je okrem systému človeka v jeho celistvosti  zamerané i na oblasti iných systémov ako je:  rodina, podniky a firmy, poľnohospodárstvo, zvieratá, bytové a nebytové priestory, vzťahy, záťaže, šport-optimalizácia výkonu a iné.

Naše poslanie:

Napomáhať ľuďom nachádzať pozitívnu životnú silu a energiu, ktorou môžu harmonizovať a opraviť  nefunkčné správanie a procesy, ktoré pociťujú ako nepohodu alebo poruchu.

Poukázať na to, že aj negatívna skúsenosť môže slúžiť k rastu, teda minulá skúsenosť môže mať pozitívny dopad na ďalší život. Byť šťastný znamená  byť zdravý.