Nezáväzná rezervácia balíka – Človek Time Waver MED

Následný balík optimalizácie (pre chronické a dlhodobejšie problémy) - 50 €

Následný balík optimalizácie (pre chronické a dlhodobejšie problémy)

50 €

  • Tvorba ďalších analýz podľa vyhodnotenia a následná optimalizácia a terapia
  • Osobná terapia max 2 hod.

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace po ukončení dohodnutej optimalizácii