Nezáväzná rezervácia balíka – Človek TimeWaver Frequency HEALY

Frekvenčná bunková optimalizácia prostredníctvom HEALY - 30 €

Frekvenčná bunková optimalizácia prostredníctvom HEALY

30 €

  • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
  • Vyhodnotenie optimalizácie
  • Aplikácia frekvencii prebiaha v domácim prostredí, podľa doporučeného rozpisu

Zapožičanie zariadenia HEALY súbežne s optimalizáciou TW MED v trvaní 10 dní