Nezáväzná rezervácia balíka – Človek TimeWaver Frequency

Bunková optimalizácia TimeWaver Frequency - 75 €

Bunková optimalizácia TimeWaver Frequency

75 €

  • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
  • Vyhodnotenie optimalizácie

8 terapií po 2 hodiny v trvaní súbežnej optimalizácie TW Med