Nezáväzná rezervácia balíka – Firma – Spoločnosť

Dlhodobá-následná optimalizácia chodu firmy - 200 €

Dlhodobá-následná optimalizácia chodu firmy

200 €

 • Analýza a optimalizácia všetkých najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Štyri stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie celého priebehu optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 1 rok