Nezáväzná rezervácia balíka – Firma – Spoločnosť

Optimalizácia získania dôležitej zákazky pre firmu - 100 €

Optimalizácia získania dôležitej zákazky pre firmu

100 €

  • Podporné analýzy a optimalizácie s cieľom získania záujmovej zákazky
  • Nakmitaný nosič informácií magnetická karta, hologram a pod.
  • Jedno stretnutie k určeniu priorít činností

Dĺžka trvania optimalizácie 1 mesiac so začiatkom pred ukončením súťaže