Prostriedky a metódy

Spojenie s informačným poľom

Zdroj: TimeWaver

– prístup k informáciám akéhokoľvek systému zariadením TimeWaver
– vyhľadanie disharmónií, porúch a blokov a ich hlbších príčin
– analýza nerovnovážneho stavu a informačnej úrovne
– rovnováha na všetkých úrovniach

Link na stránku TimeWaver

Historické pozadie vedeckého základu zariadenia TimeWaver