AVS – Audiovizuálna stimulácia

Nalaďte svoj mozog na správne frekvencie!

Audiovizuálna stimulácia

Je vedecky potvrdené že ladenie mozgu pomocou určitého rytmického svetla a zvuku obnovuje u človeka psychosomatickú rovnováhu, ktorá je dôležitým faktorom pre udržanie zdravia, respektíve pre navrátenie sa z určitej disharmónie do harmónie. Rytmický zvuk a svetlo používali v minulosti, ale aj v súčasnosti mnohé svetové kultúry. Techniky ako je napríklad hra na bubon, rôzne šamanské rituály, uprené pozorovanie plameňa ohňa sa používajú aj dnes napríklad pri meditácii, relaxácii a pod.

Prečo to tak funguje? Rytmické svetlo a zvuk dokáže meniť frekvencie našich mozgových vĺn. Frekvencie mozgu sa menia prirodzene každú chvíľu v závislosti od toho v akom duševnom alebo fyzickom rozpoložení sa nachádzame.

Pomocou prístroja AVS je možné vyladiť narušený frekvencie mozgu do správnej úrovne a dosiahnuť zmeny duševného a telesného naladenia.

Prístroj AVS má veľké množstvo programov s rôznym zameraním ako je:

Meditacia; Relaxácia; Spánok; Energia; Učenie; Sústredenie; Vrcholový šport; Kreativita;  a iné….