TimeWaver Med

 

Pri našej práci používame zariadenie TimeWaver Med, ktoré pracuje na princípe kvantovej fyziky. Výnimočnou vlastnosťou tohto zariadenia je jeho schopnosť analyzovať vplyvy, ktoré na nás vplývajú vo všetkých oblastiach života, teda nielen vplyvy fyzickej oblasti, ale aj rôzne iné na úrovniach, ktoré nevidíme. Zariadenie je schopné tieto vplyvy nielen analyzovať, ale aj vyrovnávať, a to teda na všetkých úrovniach od telesnej k energetickým tokom, frekvenciám, psychike, prípadne zdedeným predispozíciám a ešte ďalej. Všetky tieto úrovne sú navzájom prepojené, a preto TimeWaver vníma človeka ako celok, na základe čoho môžme povedať, že nerieši len problém, ale hľadá aj príčinu.

Tento systém vyvinul nemecký fyzik Marcus Schmieke a používa ho viac ako 1000 terapeutov na celom svete. Jeho cieľom je analyzovať a optimalizovať informačné pole človeka – v praxi to znamená, že do systému sa načítajú frekvencie človeka, v ktorých sa nachádzajú všetky informácie na spomínaných úrovniach. Pre vyriešenie problému sú zvlášť dôležité nepríjemné zážitky z detstva, traumy, nevyriešené problémy či zážitky našich rodičov. Systém analyzuje tieto nerovnováhy a následne ich vyrovnáva – vysiela harmonizujúce impulzy, ktoré v informačnom poli naprávajú negatívne frekvencie, na ktoré zareaguje pozitívne aj fyzické telo a všetky ďalšie spomínané úrovne. Dôležitou súčasťou procesu je aj aktívna iniciatíva človeka, a to hlavne pochopiť svoj problém.

Pomocou zariadenia TimeWaver môžme harmonizovať príčinu na týchto úrovniach:

  • – Duševno-spirituálna úroveň je to najhlbšia,  ale zároveň najsubtílnejšia úroveň  (mantry, jantry, meditácie), pôsobením dochádza k posilňovaniu  informačného poľa
  • – Systemická úroveň na tejto úrovni ide o rozpoznanie  rodinných a  karmických  konfliktov s pozitívnym  spôsobom ovplyvňovania informačného poľa účastníkov,
  • – Psychická úroveň prostredníctvom pozitívnych afirmácií a rozpoznania  psychických blokád  z obdobia prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho obdobia až po súčasnosť,  je možné transformovať  blokujúce presvedčenia a programy,
  • – Informačná úroveň pracuje s informačným poľom a vzormi kmitania  homeopatík, esencií,  spagyrík
  • – Energetická úroveň na tejto úrovni je možné vyrovnávať  čakry, meridiány, pracovať s  akupunktúrnymi bodmi, prostredníctvom informácii  z esencií, liečivých kameňov, bylín,  alebo symbolov
  • – Frekvenčná úroveň tu sa zisťuje ktoré telesné, mozgové, alebo orgánové frekvencie klienta chýbajú, alebo sú narušené a vykonať v nich korektúru na úrovni základných rezonancii ľudského tela.
  • – Fyziologická úroveň optimalizuje oblasť funkcie orgánov, endokrinológiu a i
  • – Toxické záťaže, zisťuje na informačnej úrovni rušivé vzory kmitania
  • – Baktérie, vírusy, plesne, parazity, možné poruchy, spôsobené vírusmi, zárodkami, baktériami alebo plesňami a vykonáva vyrovnávanie
  • – Liečivá a metódy možnosť informačne nakmitať ajurvédu, liečivá, liečivé rastliny, potraviny, životne dôležité látky a i

10 modulov TimeWaver Med

Orgánová koherencia

Orgánová koherencia

Každý orgán tela má svoje elektromagnetické energetické pole. Analýza orgánovej koherencie poskytuje pohľad na deficit ktorý má byť na tejto úrovni vyrovnaný.

MyTimeWaver

MyTimeWaver

Poskytuje rýchlu analýzu klienta s požadovanej oblasti ako je napríklad psyché, telo,  aura, systemická terapia, laboratórna kontrola, business, a množstvo iných. Zisťuje oblasť najväčších záťaží, resp. disharmónií a v čase sledovať ich optimalizáciu.

WaveScreening

Umožňuje prehľad najdôležitejších kategórií vplývajúcich na harmóniu a zdravie

Zvukový modul

Pomocou zvukového modulu TimeWaver je možné analyzovať v informačnom poli frekvencie, ktoré sú pre klienta podporné pre riešenie jeho problému. Vyhľadané frekvencie je možné použiť samostatne, alebo namodulované na želaný hudobný žáner klientom. Aplikuje si ich klient doma podľa vlastného uváženia.

Meridiánový modul

Analýza meridiánov

Analyzuje podľa TČM v informačnom poli tie body, ktoré majú byť  stimulované pre potreby harmonizácie. Ak je niektorý z meridiánov upchatý alebo poškodený, energia v tele nemôže prúdiť optimálne.

Energetické body

Energetické body

Umožňuje analyzovať a optimalizovať akýkoľvek druh vyobrazenia napríklad: časti ľudského tela, pôdorysy budov a pozemkov, podnikové štruktúry, časti strojov a pod. Takto je možné vyhľadať poruchy a opätovne ich uviesť do samoregulovateľného stavu.

WaveGenetics

Modul WaveGenetics  spája DNA buniek  tela  s informačným poľom klienta. Je to vysokoúčinný doplnok k TimeWaver Med, pretože svojimi súbormi spracovaných podľa Gariaeva, výrazne podporia nastolenie organizmu do opätovnej rovnováhy.

TimeLine modul

TimeLine modul

Umožňuje analyzovať v informačnom poli klienta časové body z jeho prežitej časovej línie, ktoré spôsobili blok, traumu a zásadným spôsobom sú v rezonancii so zvoleným cieľom. Výsledkom analýzy je zoznam, ktorý vyrovná zistené disharmónie.

GenoWave modul

Zdroj: Dr.med. F. Meissner

Zisťuje vzájomný vzťah akýchkoľvek systémov navzájom, alebo ich častí s následným optimalizovaním prípadných negatívnych vzťahov. Používa sa na harmonizáciu a uzdravenie vzťahov v rodine, partnerstve, firmách  a pod.

Aura modul

Aura modul

Podľa TČM tradičnej čínskej medicíny majú čakry spojenie s orgánmi tela a ich systémami. Ich analýzou je možné učiť ktorý orgán a lebo systém je nutné podporiť a dostať ho znovu do rovnováhy.