Človek

Rýchle získanie presných informácií ktoré sú na pozadí problému.

Zdroj: Dr.med. F. Meissner

Prístupom k  informačnému poľu získame informácie ktoré sú na pozadí problému, príčiny ktoré spôsobujú akúkoľvek nerovnováhu. Čím skôr odhalíme bloky, čím skôr zavediete do života zmeny, tým skôr sa dostanete do zdravia a rovnováhy.

Človek je prejavom pozitívnej životnej energie ktorá môže harmonizovať a opraviť nefunkčné správanie a procesy, ktoré pociťuje ako nepohodu alebo poruchu.

Ľudské telo má obrovské regeneračné schopnosti. Ak urobíme v svojom živote zmenu, vypočujeme čo nám telo – duša hovorí prostredníctvom nerovnováhy, bolesti alebo problému, všetko v našom živote sa dostane do harmónie. Je potrebné sa ale pozrieť na príčinu holisticky, teda celostne.

Prostredníctvom TimeWaver v informačnom poli vyhľadáme a zároveň vyrovnáme, zoptimalizujeme bloky,  pozadia disharmónií na:

fyziologickej a biologickej úrovni ( zníženie funkčnosti orgánov ktoré spôsobujú bolesti, alergie, kožné problémy……),

psychickej úrovni: ( úzkosti, depresie, stres, nespavosť, závislosti….),

sociálnej úrovni ( vzťahy k spoločnosti, k rodine, partnerom, spolupracovníkom, priateľom, známym….)

spirituálnej úrovni ( vzťah k tomu čo nás presahuje a spojitosť k nadradeným princípom Univerza, životná energia ktorá nás spája vzájomne ako aj s Univerzom. )

energetickej úrovni: (energia ktorá prúdi celým naším telom a spája všetky orgány a systémy nášho tela prostredníctvom aury, čakier a meridiánov, vyhľadáme dôvody  zníženia energie, bloky v jemno hmotných telách, alebo čakrách a meridiánoch….),

Vyššie uvedený obrázok ukazuje, že každú vzniknutú disharmóniu je potrebné riešiť hneď po jej vzniku. Každé neriešenie disharmónie sa stáva chronickejšie a na jej riešenie potrebuje klient stále viacej času, námahy a peňazí. Úplným neriešením, popretím alebo ignorovaním vzniknutého problému to napr. u ľudského tela končí smrťou buniek…..

Najideálnejšie je riešiť vzniknuté disharmónie v etape prevencie, kedy sa napr. problém -disharmónia ešte nerozvinula a je možné ju ľahšie riešiť. Na riešenie disharmónie v etape keď choroba ešte nie je zjavná je využitie informácii z informačného poľa prostredníctvom kvantového prístroja TIME WAVER ideálne riešenie.

Správny vývoj v dualite je: Prežitie – Pochopenie – Prijatie

Zdroj: TimeWaver

Bez prežitia nemôže nastať pochopenie a bez pochopenia nemôžeme to čo sme prežili prijať do svojho vnútra. Veľa máme už prežitého, ale málo pochopeného a ešte menej prijatého.

Každá neriešená disharmónia ktorá vznikla spôsobuje v tele jeho prekyslenie.

Zdrojom prekyslenia je:  30% je metabolizmus ( spôsob stravovania, čo a koľko jeme ) a  70% negatívne informácie z našich myšlienok, nespracovaných emócii a presvedčení. Nasledovný obrázok ukazuje ako sa mení napätie v bunkách v závislosti od ich prekyslenia. Na zvislej osi je napätie bunky a na vodorovnej  osi priepustnosť bunkovej membrány. Červená čiara zobrazuje priebeh, ako sa naše telo dostáva zo zdravia do choroby v závislosti od prekyslenia organizmu. Stav našich buniek odzrkadľuje zdravotný stav nášho tela, vzhľadom k tomu že sú jeho subsystémom. 

Súčasťou navrátenia tela do harmonického stavu je DETOXIKÁCIA. Detoxikácia prebieha prostredníctvom :

– TimeWaver
– Peronálne
– Zmenou životných a stravovacích návykov