„Globálny deň vedomia“ a čo prinesie nová éra?

21. 12. 2020 sa konala online prednáška s názvom „Globálny deň vedomia“, ktorú organizoval Inštitút pre výskum existenčného vedomia. Prinášame vám krátky prehľad ako prebiehala, spolu s významným odkazom, čo nám prináša nový rok.

Spoločné vedomie ľudstva

Začiatok webináru sa niesol v duchu diskusie o tom, ako dokáže myseľ, respektíve vedomie ovplyvniť hmotu. Diskutovalo sa o pokuse s generátormi náhodných čísel, ktoré boli preukázateľne ovplyvnené vedomím pri lokálnom pokuse na univerzite v Princetone. Následne sa tieto generátory náhodných čísel umiestnili po celom svete a pozorujú sa výsledky či vedomie ľudstva prejaví svoj vplyv na tieto zariadenia. Podľa aktuálnych výsledkov je zjavné, že ľudstvo prežíva obdobie, na ktoré celé ľudstvo, či jeho vedomie reaguje jednotne, čo vlastne podporuje teóriu o spoločnom vedomí ľudstva.

Špeciálna poloha planét prináša novú éru

Druhou veľkou témou bola konjunkcia planét Jupiter a Saturn. Tento jav je významný zo symbolického pohľadu, nakoľko nastáva v deň zimného slnovratu, pretože tento deň je pre ľudstvo dôležitým symbolom oslavovaným po tisícročia.
Táto konjunkcia, ktorá sa opakuje každých 20 rokov je tento rok špeciálna, nakoľko planéty budú v najtesnejšom zákryte za celé obdobie, čím sa ich vplyv násobí. Táto konjunkcia je špecifická aj tým, že v posledných dvoch storočiach sa tieto planéty stretávali v znameniach zvieratníka, ktoré reprezentovali element zeme. Teraz nastáva konjunkcia v znamení vodnára, čo je znamenie reprezentujúce vzduch a takto to bude najbližších 200 rokov. 

Vek vodnára a nové obdobie ZMENY

To znamená, že predchádzajúcich 200 rokov, ktoré boli spojené s elementom zeme, sa celé ľudstvo, celý systém zameriaval hlavne na praktické, materiálne veci. Vek vodnára naopak prináša osvietenie, nové myšlienky, inovácie, myseľ, komunikáciu. Staré systémy a štruktúry nebudú viac funkčné, bude sa vyžadovať radikálna zmena, mnoho ľudí bude mať problém sa so zmenami vyrovnať, nebudú sa vedieť odpútať od starého systému myslenia, konania.

Táto očista a zmena v období, ktoré nás čaká, vyplaví z nášho podvedomia všetky nespracované záťaže, negatívne programy a presvedčenia, a preto bude toto obdobie pre všetkých náročné a ťažké. Pre mnohých to však bude zároveň obdobie nových príležitostí.

Pre mnohých to však bude zároveň obdobie nových príležitostí, aktivít, budú sa vytvárať nové systémy komunikácie, nové systémy myslenia a vnímania sveta… Ale to nie je len možnosť, to je nevyhnutnosť. Ľudstvo stojí na pokraji zlomovej situácie a je nevyhnutné, aby sa zmena udiala, pretože v opačnom prípade čaká ľudstvo totálny kolaps a úpadok. Prichádzajú veľmi pohnuté časy, časy veľmi náročné a bolestivé, ale bez tejto zmeny nebude možné pokračovať ďalej.

Každý bude musieť vykonať zmeny vo svojom myslení a konaní, každý bude musieť prijať zodpovednosť za svoje činy.

Účastníci vyjadrili pevnú vieru, že ľudstvo to dokáže, nakoľko ako uvádzali, nie sme bytosti žijúce 100 rokov, ale bytosti, ktoré žijú tisíce rokov a majú preto k dispozícii tisícročné skúsenosti, pomocou ktorých by sme túto zmenu mali ustáť.

Stručne o podujatí

Webinár – „Globálny deň vedomia“, ktorý organizoval Inštitút pre výskum existenčného vedomia – ECR s meditáciou za blaho Matky Zeme, za vzostup kolektívneho vedomia ľudstva, za súdržnosť, mier a jednotu.
Podujatie bolo realizované na základe iniciatívy zakladateľa ECR Marcusa Schmiekeho a bolo koncipované v spolupráci s ConScience, GEHP a Dev Sanskriti University v Haridvare v Indii.
Ľudia z viac ako 50 krajín sa zapojili do tejto globálnej meditácie počas zimného slnovratu, vysielali svoje najlepšie úmysly a pozitívne impulzy, na povznesenie vedomia v spoločnosti a pre túto planétu, na ktorej všetci žijeme.