Marcus Schmieke a Bolko Schweisfurth o aktuálnych výsledkoch klinických štúdií systémov TimeWaver