Príbeh klientky: Všetko si vytvárame sami

Možno to vyznieva stereotypne, ako klišé… neviem celkom ako začať, ale naozaj všetko v svojich životoch si vytvárame sami. Chcem napísať príbeh klientky, ktorá ochorela práve vtedy, keď to najmenej čakala. Po prvom stroskotanom manželstve sa jej podarilo nájsť skutočnú lásku, mala úspešné deti a všetko čo chcela, a napriek tomu ochorela.

Nabrala odvahu a začala to riešiť. Predpísané lieky nepomáhali, vyšetrenia ukazovali, že je v tele všetko v poriadku a napriek tomu sa stav zhoršoval. Rozhodla sa to riešiť alternatívne, navštívila lekára, ktorý sa zaoberal akupunktúrou a energiami. Na pár mesiacov sa stav mierne upravil, ale symptóm sa ozýval znova. Rozhodla sa pokračovať s liečiteľmi a terapeutmi, ktorí pracovali najnovšími metódami. Výsledok skoro nulový. Keď pomaly prestávala veriť na uzdravenie a naozaj strácala nádej, dostala informáciu o systéme TimeWaver. Žeby svetlo na konci toho dlhého a tmavého tunela?

Liečba trvala niekoľko mesiacov, ale prostredníctvom analýz systému TimeWaver bolo zistené: poškodzovanie nervového systému aspartátom, toxíny v svaloch a kĺboch, v krvi chýbali makrofágy ale imunitný systém nevykazoval žiadne abnormality. Teda časť imunitného systému pracovala niekde úplne inde, ako rezerva, a črevo ako časť imunitného systému bolo napadnuté ťažkými toxínmi. Dura mater (kôra okolo mozgu), bola v totálnom napätí, mozog nefungoval dobre.

Pacientke dlhodobo chýbala pozitívna sila a energia. Toto bol problém fyzického tela, ale bolo potrebné pracovať aj s inými, energetickými telami a dušou.

Čo chcela duša povedať? Čo bolo na pozadí tohto všetkého? Duša hovorila: chcem byť oslobodená a nezávislá.

Ďalšia príčina bola karma (v ponímaní ako životná lekcia), ktorá sa prejavila takýmto spôsobom a okrem toho pôsobila aj karma ako štruktúra rodu, do ktorého sa klientka narodila. Bolo teda potrebné pracovať aj na tejto úrovni, ale s ohľadom na „TU A TERAZ“. Bolo potrebné sa pozrieť dozadu na prežité obdobie od detstva až do dospelosti a pozrieť sa na traumatické nezvládnuté situácie. Nie aby sa vyvolával pocit viny, odsudzovania a posudzovania, ale z miesta lásky. Pozrieť sa na myšlienky a pocity hnevu, bezmocnosti, ustráchanosti, smútku, ktoré ju veľakrát sprevádzali a ktoré vytvorili nerovnováhu v jej živote, vzťahoch aj tele, vedúcu k chorobe.

Pozrela sa teda na vzťah s matkou a vyrovnávala tento vzťah hlbokým pochopením a zároveň odpustením, pozrela sa na vzťah s bývalým manželom a odpustila, pozrela sa do svojho vnútra a pochopila, že vtedy nemohla alebo nechcela konať inak a odpustila sama sebe.

Tiež pochopila, že utekať, skrývať sa, nevidieť a nepočuť, neustále sa kritizovať, posudzovať, odsudzovať, neodpúšťať, byť v pozícii obete… nie je jej podstata.

Okrem toho pochopila, že všetky jej negatívne myšlienky a postoje pôsobili ako protireakcia. Čo vyslala, to dostala späť. Tiež si uvedomila, že žiadny prístroj nepomôže, pokiaľ človek skutočne nechce, ale naopak ak chce, podporí liečenie. Alebo že žiadny lekár, šaman či terapeut jej nezaručí zdravie ako na predpis. Možno jej ukážu cestu, otvoria dvere, ale tými dverami musí prejsť ona sama.

Bolo to teda tiež o prijatí viery v to, že ona sama musí prevziať zodpovednosť za svoj život.

Samozrejme, práca prebiehala na hlbokej úrovni pocitov, očakávaní, túžob a podstaty, jadra, self. Prešla teda hlbokým očistným procesom, počas ktorého pracovala najmä na zmene prístupu k sebe, k životu, k blízkym a hlavne: zmenila myslenie vo vzťahu k sebe samej, tým pádom aj k ostatným.

Ten, kto miluje a akceptuje seba samého, kto má úctu k svojmu životu, nemôže ubližovať ani sebe, ani iným. Ten, ktorý je skutočne šťastný, je zdravý.

Duša sa teda vyjadrila, klientka porozumela a symptóm už nemal dôvod zotrvávať.

Autor článku: Jela Šinková