Model rastu podľa V. Satirovej

Cesta k sebe, okoliu, spiritualite.

V modeli pracujeme s presvedčením, že všetci ľudia majú vlastnú vnútorné zdroje pre zmenu a rast. Centrálnym aspektom je zážitok klienta, porozumenie problému a nachádzanie nových ciest. Úlohou je zážitky klienta priviesť do vedomia, aby mohli byť spracované a transformované. Konzultácia prebieha formou otázok a odpovedí, ktoré sú v klientovi. Hlavným nástrojom je „ľadovec“, prostredníctvom ktorého sa dozvieme o vnútornom prežívaní, čo ovplyvňuje správanie vedome a podvedome. Niektoré princípy a presvedčenia Modelu rastu, na ktoré sa práca zameriava:

 • – Zmena je vždy možná.
 • – Všetci máme svoje vnútorné zdroje, ktoré sú potrebné k úspešnému zaobchádzaniu so sebou samým a tiež k rastu.
 • – Model sa zameriava na zdravie a možnosti, nie na patológiu.
 • – Cieľom je stať sa tým, kto rozhoduje sám za seba.
 • – Všetci sme prejavom tej istej Životnej sily.
 • – Problémom nie je problém, spracovanie je problém.
 • – Patria nám všetky pocity.
 • – Rodičia opakujú rodinné vzory napriek tomu, že sú dysfunkčné.
 • – Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť dopad minulosti na súčasnosť a na nás.
 • – Prijatie našej minulosti podporuje našu schopnosť zvládať prítomnosť.
 • – Jedným z cieľov je prijať rodičov a stretnúť sa s nimi na úrovni ľudskosti a nie na úrovni rolí.
 • – Hlavným cieľom Modelu je vysoká sebaúcta, sebahodnotenie a vnútorná rovnováha.

Pokiaľ je prítomnosť kontaminovaná minulosťou, máme tendenciu opakovať staré vzorce chovanie. Cieľom terapie je túto kontamináciu obmedziť a nahradiť ju uvedomením a schopnosťou používať minulosť k plnšiemu prežitiu prítomnosti.