THE RECONNECTION HEALING

Bezdotyková energetická harmonizácia, znovunapojenie.

„Reconnection je proces, ktorý nás spája s vesmírom a umožňuje reintegračné liečenie. Tieto liečivé a evolučné frekvencie prichádzajú na zem prostredníctvom svetelného a informačného spektra, ktoré v minulosti na Zemi neexistovalo.“

Je to forma spojenia s liečivým spektrom energie, pôsobí aj revitalizujúco. Ide o formu bezdotykového energetického liečenia. Liečivé frekvencie pôsobia na všetkých úrovniach, teda na fyzickej, emocionálnej, mentálnej ako i spirituálnej. Metódu priniesol Dr. Eric Pearl.

Klient je v uvoľnenej pozícii, má zavreté oči a len sleduje svoje telo. Môže si všimnúť pocity tepla, zvláštny pocit v hlave alebo rukách, zášklby svalov, tela…ale nemusí cítiť nič. Každá skúsenosť s Rekonektívnym liečením je jedinečná.

Pôvodne boli meridiány (akupunktúrne energetické cesty) v našich telách spojené so súradnicami okolo celej planéty. Súradnice pokračujú mimo planétu Zem a spájajú nás s Vesmírom.

Každé telo má vlastnú sústavu energických čiar a bodov. Slúžia ako kanál pre komunikáciu energií, svetla a informácií medzi makrokozmom a mikrokozmom, napriek tomu že to už len zostatky toho, čo bolo v minulosti.