Théta

Využi svoj potenciál k uzdraveniu.

V každom človeku je obrovský potenciál uzdravenia a regulácie organizmu. Naše podvedomie obsahuje množstvo bolestivých emocionálnych spomienok ktoré automaticky ovplyvňujú naše vedomé správanie. Tieto spomienky bývajú niekedy ale nedostupné nášmu vedomiu, preto v stresových životných situáciách zapíname „autopilota“ a reagujeme na základe tlaku nevyriešených emócií.

Veda rozoznáva štyri typy aktivít mozgu (beta, alfa, théta a delta). Delta (menej nez 4 Hz) prebieha počas spánku, Théta (4 – 7,5 Hz) je typický stav pre vedomie na rozhraní bdelosti a driemot, hladina cez ktorú môžeme vstúpiť do podvedomia, Alfa (7,5 – 12 Hz) určuje stav telesného uvoľnenia, duševného stavu, vnútorného upokojenia, Beta (nad 12 Hz) určuje stav bdelosti.

Prostredníctvom metódy Théta môžeme spoznať v čom máme urobiť zmenu v svojom vnútri a túto integrujeme do svojho života. So zmenami je nutné začať len u seba samých, všetko čo potrebujeme máme v svojom vnútri. Thétou odhalíme neporiadok, disharmóniu ale i vlastnú silu a zdroje na šťastnejší život.

Práca v Théte prebieha pri plnom vedomí, klient si s pomocou poradcu prečistí svoje vnútro, spojenie s vlastnou dušou aby bol v max. miere spojený s informáciami ktoré dostane zo svojho vnútra.