TimeWaver Frequency

Uzdrav svoje bunky!

TimeWaver Frequency

Zariadenie TimeWaver Frequency je výrazným pomocníkom k navráteniu zdravia hlavne v oblasti fyziologickej, ktorej základom sú bunky. Zdravá bunka v tele má napätie -70mV. Pri tomto napätí môže kmitať na frekvencii, ktorou komunikuje s vedľajšími bunkami orgánu ako i s inými orgánmi tela. Dá sa povedať že frekvencia je jej jazykom pre prenos informácii aby mohla správne fungovať. Znížením napätia v bunke sa mení aj frekvencia a tým sa postupne stráca aj plnohodnotná komunikácia – výmena informácii. Bunka slabne s ňou aj orgán a tým aj systém ktorého je súčasťou. Zjednodušene povedané  „Zdravie začína v bunke“ 

Frekvenčná metóda TimeWaver Frequency podporuje telu vlastné regulačné mechanizmy so širokým spektrom použitia. Špecifickými frekvenciami a najjemnejšími prúdmi je možné podporiť harmonizáciu :

– Odstránenie bolestí
– Psychické ochorenia
– Infekčné ochorenia
– Neurologické ochorenia
– Kožné ochorenia
– Poranenia
– Srdcovocievny systém
– Endokrinný systém

Použitie zariadenia pre liečebný proces vyžaduje osobnú účasť klienta na pracovisku terapeuta, aby mohol prostredníctvom ručných elektród prijímať mikroprúdové frekvencie zistené informačným poľom. Jedno sedenie je v trvaní 2 až 3 hodín.