Firma

V čom vám dokážeme pomôcť?

 

Vieme pomôcť s riešením rôznych firemných situácií a s dosiahnutím cieľov, ako napr.:

● získavanie zákazníkov a zvýšenie obratu,
● rýchle dosiahnutie cieľov,
● podpora v krízových situáciách,
● optimálna pracovná atmosféra, a pod.

Výsledky dosahujeme hlavne týmito činnosťami:

– analýza a harmonizácia firemných procesov,
– eliminácia rušivých vplyvov na harmonické fungovanie firmy.

Firma je celok, zložený z viacerých systémov

 

Aj na firmu sa treba pozerať ako na celok, zložený z viacerých systémov. Pokiaľ sa firme nedarí v akejkoľvek oblasti, príčina je vždy v jednom alebo viacerých týchto podsystémov, ktoré spolu súvisia. Spoločne sa teda budeme zaoberať týmito časťami systému firmy:

1.) majiteľ a manažér firmy so svojimi zamestnancami,
2.) firma so svojimi vnútornými procesmi,
3.) trh, na ktorom firma pracuje,
4.) budova sídla firmy.

Naším prvým krokom je analýza všetkých procesov vašej firmy tak, aby sme našli príčiny a nové riešenia, t.j. určíme hlavné priority zmien. Pomôžeme vám nájsť aj novú víziu firmy, ktorá povedie ku vašej spokojnosti.

Takto vám vieme pomôcť s návrhom riešení a viesť následný proces optimalizácií, no hlavným článkom v celom procese budete vy ako majiteľ a manažér firmy, ktorý bude dané zmeny realizovať.

Hlavným cieľom analýzy a následnej harmonizácie je hlavne:

1. ZVÝŠIŤ ÚSPEŠNOSŤ
– posilnenie osobnostných faktorov úspechu u manažérov a rozhodujúcich zamestnancov,
– získavanie zákazníkov, zákaziek,
– zvýšenie produktivity firmy,
– zrušenie existenčných úzkostí,
– symboly na podporu úspechu,
– motivácia a podpora spolupracovníkov.

2. ZVÝŠIŤ PRÍJMY
– nahradiť deštruktívne presvedčenia v oblasti „peniaze a úspech“ konštruktívnymi,
– podporiť (prí)tok peňazí,
– nájdenie vhodnej odmeny a vytvorenie rezonancie,
– splácanie dlhov,
– daňová harmonizácia,
– použitie feng-shuei v budove.

Ako si predstaviť našu spoluprácu?

 • 1. Vstupný rozhovor

 • Rozhovor s majiteľom a manažérom firmy
 • Spracovanie vstupného dotazníka pre prácu na zmenách
 • Spracovanie cieľov ktoré sa majú dosiahnuť
 • Spracovanie a podpis kontraktu
 • 2. Analýza

 • Analýzy a ich odkonzultovanie s klientom
 • Určenie úloh týkajúcich sa zmien vo firme
 • 3. Optimalizácia

 • Pravidelné stretnutia alebo konzultácie pre kontrolu plnenia úloh
 • Optimalizácia firmy cez TW od momentu analýzy do dohodnutej doby
 • 4. Vyhodnotenie

 • Vyhodnotenie celého procesu
 • Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výsledkov
 • Dohoda na prípadných ďalších krokoch spolupráce

Nemusíte cestovať! Pracujeme aj na diaľku!

Pri analýze problémov a ich harmonizácii využívame kvantovo-fyzikálne zariadenie TimeWaver, ktoré dokáže pracovať s informačným poľom človeka, a to aj na diaľku. Pri procese teda nemusíte byť vždy nevyhnutne prítomný, napríklad TimeWaver dokáže vykonať analýzu aj na základe vašej fotografie alebo biologického materiálu, ako napr. vlasu.

https://uzdravenie.sk/kontakt/