Prostredie, zvieratá a iné

V čom vám dokážeme pomôcť?

Poskytujeme podporu a návrh riešení aj pri iných oblastiach, ako napr.:

Prostredie, domy a pozemky – záťaže nehnuteľností, analýza stavu pozemku,

Zvieratá – pomoc pre domáce a hospodárske zvieratá,

Rastliny – rast a úrodnosť bytových rastlín, menších sadov a záhrad,

Zariadenia – funkčnosť zariadení,

Iné – športové výkony, prevencia a iné oblasti podľa dohody.

Vplyv prostredia na človeka a človeka na prostredie.

Uzdravenie harmonizácia prostredia

Analýza stavu životných podmienok v nehnuteľnosti, záťaže a vplyvy prostredia

Necítite sa dobre v svojom dome alebo na svojom pracovisku? Chcete sa v svojom prostredí cítiť lepšie? Zrealizujeme pre vás  analýzu stavu nehnuteľnosti a zistíme jej záťaž s následnou optimalizáciou.

Každý objekt ako je dom na bývanie, budova vašej firmy, alebo pozemky na ktorých sú tieto objekty postavené  vykazujú určité záťaže. Záťaže sa prejavujú nepohodou.

V praktickom živote sa človek dostáva do kontaktu z množstvom materiálnych objektov, ktoré sú výtvorom nás ľudí, alebo samotnej prírody. Pri kontakte človeka napríklad z budovou v ktorej dlhodobo býva, zanecháva na nej svoje energetické odtlačky a budova zanecháva odtlačky na človeku. Takto môžu niektoré udalosti a situácie odohrávajúce sa v týchto miestach, budovách a pozemkoch zanechať odtlačky, ktoré podľa ich charakteru ovplyvňujú jeho obyvateľov buď pozitívnym, alebo negatívnym spôsobom.

Ak kupujete nehnuteľnosť o ktorej z jej histórie veľa neviete, stojí za to ju skontrolovať, z hľadiska:

– Geopatogénych záťaží
– Stavebnej biológie
– Mikrobiológie
– Energetických záťaží od negatívnych vplyvov pôvodných, alebo súčasných obyvateľov
– Tvarová a dispozičná korektúra Vasati, , Feng Shui
– Bloky brániace predaju nehnuteľností
– Škodlivých látok
– Elektrosmogu
– a iné

K harmonizácii potrebujeme náčrtok priestorov domu s ich funkčným určením, takto môžeme harmonizovať miesta na spanie, bývanie a pracovné miesta. Adresu domu, číslo pozemku s jeho grafickým zobrazením a určením orientáciou na svetové strany.

Optimalizačné informácie nahráme na nosiče, ktoré umiestite do priestoru objektu.

Harmonizáciu vykonávame prostredníctvom pristroja TimeWaver, po dohodnutú dobu v kontrakte.

Ako si predstaviť našu spoluprácu?

 • 1. Vstupný rozhovor

 • ● vysvetlíme princípy a podmienky optimalizácie,
 • ● upresníme zmluvné podmienky,
 • ● vyplníte dotazník,
 • ● určíme si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,
 • ● načítame vaše informačné pole do systému TimeWaver.
 • 2. Analýza

 • ● vyhodnotíme a prekonzultujeme príčiny problému,
 • ● navrhneme priority zmien a podporné prípravky,
 • ● poskytneme poradenstvo.
 • 3. Optimalizácia

 • ● harmonizácia problému cez zariadenie TimeWaver,
 • ● terapie,
 • ● osobné konzultácie (alebo cez skype, mail).
 • 4. Vyhodnotenie

 • ● po uplynutí doby vyhodnotíme harmonizačný proces,
 • ● poskytneme dodatočnú konzultáciu a následné analýzy.

.

.

Nemusíte cestovať! Pracujeme aj na diaľku!

Pri analýze problémov a ich harmonizácii využívame kvantovo-fyzikálne zariadenie TimeWaver, ktoré dokáže pracovať s informačným poľom človeka, a to aj na diaľku. Pri procese teda nemusíte byť vždy nevyhnutne prítomný, napríklad TimeWaver dokáže vykonať analýzu aj na základe vašej fotografie alebo biologického materiálu, ako napr. vlasu.

https://uzdravenie.sk/kontakt/