Rastliny

Pomoc pre rastliny prostredníctvom zariadenia TimeWaver

Optimalizácia rastu a úrodnosti bytových rastlín, menších ovocných sadov, úžitkových záhrad a pod.

Ako každý živý organizmus aj rastliny sú ovplyvňované rôznymi negatívnymi vplyvmi, mikrobiológiou, priestorom, človekom a pod.

V prípade záujmu na harmonizáciu rastliny prostredníctvom TimeWaver potrebujeme z rastlinky biologickú vzorku, jej názov a fotografiu.

 • 1. Vstupný rozhovor

 • ● vysvetlíme princípy a podmienky optimalizácie,
 • ● upresníme zmluvné podmienky,
 • ● vyplníte dotazník,
 • ● určíme si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,
 • ● načítame vaše informačné pole do systému TimeWaver.
 • 2. Analýza

 • ● vyhodnotíme a prekonzultujeme príčiny problému,
 • ● navrhneme priority zmien a podporné prípravky,
 • ● poskytneme poradenstvo.
 • 3. Optimalizácia

 • ● harmonizácia problému cez zariadenie TimeWaver,
 • ● terapie,
 • ● osobné konzultácie (alebo cez skype, mail).
 • 4. Vyhodnotenie

 • ● po uplynutí doby vyhodnotíme harmonizačný proces,
 • ● poskytneme dodatočnú konzultáciu a následné analýzy.