Anka

Náš príbeh: Ku Šinkovcom nás priviedli problémy so správaním a učením môjho syna. Odmietli sme lieky na ADHD, ale nevedeli sme ako ďalej. Jelka mi pomohla pochopiť, že správanie dieťaťa je odzrkadlením myslenia, správania a života rodičov a okrem riešenia synovho problému cez TimeWaver Med + Frequency je potrebné vyriešiť komplexne problémy rodičov. Veľa som pochopila spracovaním tráum z detstva, Jelka mi pomohla metódou EFT nájsť spôsob, ako inak a lepšie reagovať na kritické životné situácie, ako sa stále nehnevať, ako lepšie vychádzať s ľuďmi a v neposlednom rade lepšie vychovávať svoje deti. Nedá sa povedať, že som na konci rozprávky – a žili šťastne, až kým nepomreli… stále máme čo riešiť, ale so synom už nebojujeme. Jeho  prístup k životu je svojský. Ale aj on sám už prijíma autority v škole, snaží sa podľa svojich kritérií si plniť povinnosti a verím, že dokáže nájsť niečo, čo ho bude naozaj baviť.