Bolesť chrbta

Rôzni klienti, rôzne príčiny. U jedného to bola nespracovaná zlosť, u iného
strach. Obe emócie nesú spoločného menovateľa – emocionálne zranenie a obranný postoj,
ktorí sa naučili v detstve. Emócie, ktoré spôsobia takú spazmu svalov, že tlačia na nervy
vychádzajúce z chrbtice do niekedy neznesiteľnej bolesti alebo až poškodeniu platničky. Iná
klientka, ktorá chce zachrániť svoju mamu, ktorá je chorá, alebo celú rodinu ktorú obrazne
„nesie na svojom chrbte“. Pozitívny úmysel sa vlastne mení na „miešanie sa do problémov
iných, nedôveru v jeho vlastnú silu a cestu“ a „vysielanie posolstva, že nie sme dôležití a tak
dávame svoju vlastnú silu niekomu inému.“