Bolesť kolena

Klientka, ktorá roky trpí bolesťou kolena, nemôže posledné 2 týždne už ani
chodiť a koleno opuchlo. K analýze TimeWaver a optimalizácie pridávame TimeWaver
frequenci. Koleno veľmi rýchlo zareaguje a stačí 48 hodín aby odpuchlo a bolesť je veľmi
mierna. Problém na fyzickej úrovni súvisí so záťažou na pečeni a žlčníku, tieto orgány je
potrebné taktiež posilniť. Súvislosť ale vidíme spoločne v partnerskom vzťahu, v ktorom sa
klientka cíti nedocenená až bezcenná a keď ideme ešte hlbšie, cítila sa nedocenená aj svojim
otcom. Jej sebaúcta je veľmi nízka a tak pracujeme na základnom predpoklade uzdravenia:
„zanechať staré emocionálne zranenia z minulosti a detstva, zanechať staré negatívne formy
myslenia a spoznať, že cez chýbajúci pocit sebavedomia a sebaúcty sa sama ponižuje alebo
toto poníženie pripúšťa.“ Podľa jej slov, roky očakávala že jej partner urobí zmenu, ktorú
prioritne musí urobiť sama v sebe.