Búšenie srdca, úzkosti

Klientka má problémy s búšením srdca a úzkosťami. Prvotná analýza ukazuje problém na meridiánoch
perikard, srdce. Pracujeme intenzívne na úrovni energetickej, stav sa zlepšuje cca po 3
mesiacoch.