Úzkosť a depresia

Klient vo fáze úzkosti, paniky a čiastočnej depresie – základné príčiny sme analyzovali v energetických blokoch na chrbtici ktoré spôsobovali nedostatok energie pre mozog, nervové zaťaženie v tejto oblasti a emočnú záťaž. Na duševnej úrovni sme zistili nedostatočnú rozhodnosť, ktorá klientovi bráni robiť životné zmeny a odpútať sa od minulosti. Uvoľnenie blokov cez TimeWaver a denné používanie Healy v domácom prostredí priniesli prvé úspechy za 1 týždeň.