Cenník

Cenník platný od 1. 8. 2018

V cenníku nájdete základné balíky rozdelené podľa kategórie, ktorej sa problém týka. V prípade, že si neviete problém zaradiť alebo máte vlastnú špecifickú situáciu, je tu pre vás aj Balík na mieru, kde vám vypočítame cenu podľa dohody.

Balík na mieru

Balík na mieru

?

 • Vypočítame Vám cenu na základe individuálnej kalkulácie
 • Zohľadníme Vaše špecifické problémy
 • Spravíme cenovú ponuku aj pre „malé pomoci“ napr. pri nádche, vyrážke, povzbudenie organizmu, hojenie rán a pod.
 • Neváhajte nás kontaktovať

Dĺžka trvania optimalizácie – podľa dohody

OBJEDNAŤ

Človek Time Waver MED

Základná analýza príčin

20 €

 • Analýza fukcie orgánov
 • Analýza stavu energie cez auru
 • Analýza meridiánov
 • Screening zaťaženia organizmu
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania analýzy 1,5 – 2 hod.

OBJEDNAŤ

Balík s optimalizáciou cez TimeWave MED

90 €

 • Analýza fukcie orgánov
 • Analýza stavu energie cez auru
 • Analýza meridiánov
 • Screening zaťaženia organizmu
 • Energetická očista + detox
 • Laboratórna analýza
 • Vyrovnávacie prípravky
 • Osobná terapia – 2 hod.
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Balík s optimalizáciou cez TimeWave MED

120 €

 • Analýza fukcie orgánov
 • Analýza stavu energie cez auru
 • Analýza meridiánov
 • Screening zaťaženia organizmu
 • Energetická očista + detox
 • Laboratórna analýza
 • Analýza Pulze
 • Analýza Genetics
 • Vyrovnávacie prípravky
 • Osobná terapia – 4 hod.
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Následný balík optimalizácie (pre chronické a dlhodobejšie problémy)

50 €

 • Tvorba ďalších analýz podľa vyhodnotenia a následná optimalizácia a terapia
 • Osobná terapia max 2 hod.

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace po ukončení dohodnutej optimalizácii

OBJEDNAŤ

Človek TimeWaver Frequency

Bunková optimalizácia TimeWaver Frequency

75 €

 • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
 • Vyhodnotenie optimalizácie

8 terapií po 2 hodiny v trvaní súbežnej optimalizácie TW Med

OBJEDNAŤ

Frekvenčná bunková optimalizácia prostredníctvom HEALY

200 €

 • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
 • Vyhodnotenie optimalizácie
 • Aplikácia frekvencii prebiaha v domácim prostredí, podľa doporučeného rozpisu

Zapožičanie zariadenia HEALY súbežne s optimalizáciou TW MED v trvaní 2 mesiace

OBJEDNAŤ

Rodina

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED pre dvoch členov rodiny

120 €

 • Základná analýza členov
 • Vzťahová analýza a optimalizácia
 • Geno Wave a rodová analýza
 • Časová línia – analýza+optimal.
 • Osobná terapia 3 hod.
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

Poznámka:
Každý ďalší člen rodiny +25 €

OBJEDNAŤ

Dom – pozemok

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED dom a pozemok

40 €

 • Zistenie záťaží a príčin disharmónie
 • Analýza a optimalizácia častí objektu
 • Vyrovnávacie prostriedky
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Zvieratá

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED pre domáce zviera

30 €

 • Zistenie záťaží a príčin disharmónie
 • Analýza a optimalizácia
 • Vyrovnávacie prostriedky
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Zariadenia

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED pre zariadenia

30 €

 • Zistenie záťaží a príčin disharmónie
 • Analýza a optimalizácia
 • Vyrovnávacie prostriedky
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Firma – Spoločnosť

Ukážková analýza pre manažment firmy

0 €

 • Základná analýza spoločnosti
 • Identifikácia príčin disharmónie
 • Vyhodnotenie analýzy
 • Prerokovanie vysledku s majiteľom

Dĺžka trvania analýzy 1,5 – 2 hod.

OBJEDNAŤ

Základný balík analýzy a optimalizácie firmy

160 €

 • Analýza a optimalizácia dvoch najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Dve stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

OBJEDNAŤ

Kompletný balík analýzy a optimalizácie firmy

320 €

 • Analýza a optimalizácia všetkých najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Tri stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 3 mesiace.

OBJEDNAŤ

VIP balík analýzy a optimalizácie

480 €

 • Analýza a optimalizácia všetkých najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Štyri stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 1/2 roka

OBJEDNAŤ

Dlhodobá-následná optimalizácia chodu firmy

200 €

 • Analýza a optimalizácia všetkých najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Štyri stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie celého priebehu optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 1 rok

OBJEDNAŤ

Optimalizácia získania dôležitej zákazky pre firmu

200 €

 • Podporné analýzy a optimalizácie s cieľom získania záujmovej zákazky
 • Nakmitaný nosič informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Jedno stretnutie k určeniu priorít činností

Dĺžka trvania optimalizácie 1 mesiac so začiatkom pred ukončením súťaže

OBJEDNAŤ