Cenník

Cenník platný od 1. 2. 2019

*Cenník je orientačný. Konkrétne ceny môžu byť upravené na základe konzultácie podľa závažnosti a chronickosti problému.*

V cenníku nájdete základné balíky rozdelené podľa kategórie, ktorej sa problém týka. V prípade, že si neviete problém zaradiť alebo máte vlastnú špecifickú situáciu, je tu pre vás aj Balík na mieru, kde vám vypočítame cenu podľa dohody.

Všetky rezervácie sú nezáväzné. Po kliknutí na jednotlivé balíky sa Vám otvorí kontaktný formulár, cez ktorý sa môžeme dohodnúť na ďalšej spolupráci.

Balíky na mieru

Balík na mieru

?

 • Vypočítame Vám cenu na základe individuálnej kalkulácie
 • Zohľadníme Vaše špecifické problémy
 • Spravíme cenovú ponuku aj pre „malé pomoci“ napr. pri nádche, vyrážke, povzbudenie organizmu, hojenie rán a pod.
 • Neváhajte nás kontaktovať

Dĺžka trvania optimalizácie – podľa dohody

ONLINE REZERVÁCIA

Darčekový poukaz

  Na požiadavku vystavíme darčekový poukaz na akúkoľvek našu službu, napr. pre:

 • zníženie vyčerpanosti, stresu, syndrómu vyhorenia,
 • analýzu stavu tela – prekyslenie, alergie, testovanie chýbajúcich minerálov a vitamínov,
 • posilnenie energetickej úrovne, stav aury,
 • podpora predaja nehnuteľnosti,
 • a iné podľa dohody.

ONLINE REZERVÁCIA

Človek Time Waver MED

Základná analýza príčin

20 €

 • Analýza fukcie orgánov
 • Analýza stavu energie cez auru
 • Analýza meridiánov
 • Screening zaťaženia organizmu
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania analýzy 1,5 – 2 hod.

ONLINE REZERVÁCIA

Balík s optimalizáciou cez TimeWave MED

90 €

 • Analýza fukcie orgánov
 • Analýza stavu energie cez auru
 • Analýza meridiánov
 • Screening zaťaženia organizmu
 • Energetická očista + detox
 • Laboratórna analýza
 • Vyrovnávacie prípravky
 • Osobná terapia – 2 hod.
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

ONLINE REZERVÁCIA

Následný balík optimalizácie (pre chronické a dlhodobejšie problémy)

50 €

 • Tvorba ďalších analýz podľa vyhodnotenia a následná optimalizácia a terapia
 • Osobná terapia max 2 hod.

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace po ukončení dohodnutej optimalizácii

ONLINE REZERVÁCIA

Človek TimeWaver Frequency

Bunková optimalizácia TimeWaver Frequency

75 €

 • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
 • Vyhodnotenie optimalizácie

8 terapií po 2 hodiny v trvaní súbežnej optimalizácie TW Med

ONLINE REZERVÁCIA

Frekvenčná bunková optimalizácia prostredníctvom HEALY

30 €

 • Frekvenčné prijímanie impulzov prostredníctvom elektród
 • Vyhodnotenie optimalizácie
 • Aplikácia frekvencii prebiaha v domácim prostredí, podľa doporučeného rozpisu

Zapožičanie zariadenia HEALY súbežne s optimalizáciou TW MED v trvaní 10 dní

ONLINE REZERVÁCIA

Rekonektívne liečenie

40 €

 • bezdotykové energetické pôsobenie

Dĺžka trvania 50 minút

ONLINE REZERVÁCIA

Rodina

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED pre dvoch členov rodiny

120 €

 • Základná analýza členov
 • Vzťahová analýza a optimalizácia
 • Geno Wave a rodová analýza
 • Časová línia – analýza+optimal.
 • Osobná terapia 3 hod.
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

Poznámka:
Každý ďalší člen rodiny +25 €

ONLINE REZERVÁCIA

Pozemok, zvieratá, zariadenia

Balík s optimalizáciou cez TimeWaver MED pre pozemok, zvieratá, zariadenia

20 €

 • Zistenie záťaží a príčin disharmónie
 • Analýza a optimalizácia
 • Vyrovnávacie prostriedky
 • Vyhodnotenie analýzy

Dĺžka trvania optimalizácie 2 mesiace.

ONLINE REZERVÁCIA

Firma – Spoločnosť

Ukážková analýza pre manažment firmy

0 €

 • Základná analýza spoločnosti
 • Identifikácia príčin disharmónie
 • Vyhodnotenie analýzy
 • Prerokovanie vysledku s majiteľom

Dĺžka trvania analýzy 1,5 – 2 hod.

ONLINE REZERVÁCIA

Základný balík analýzy a optimalizácie firmy

100 €

 • Analýza a optimalizácia dvoch najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Dve stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 6 mesiacov.

ONLINE REZERVÁCIA

Dlhodobá-následná optimalizácia chodu firmy

200 €

 • Analýza a optimalizácia všetkých najproblémovejších oblastí podnikania:
  • Manažment
  • Firma
  • Sídlo firmy ( objekt)
  • Trh
 • Nakmitané nosiče informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Štyri stretnutia k plneniu úloh
 • Vyhodnotenie celého priebehu optimalizácie

Dĺžka trvania optimalizácie 1 rok

ONLINE REZERVÁCIA

Optimalizácia získania dôležitej zákazky pre firmu

100 €

 • Podporné analýzy a optimalizácie s cieľom získania záujmovej zákazky
 • Nakmitaný nosič informácií magnetická karta, hologram a pod.
 • Jedno stretnutie k určeniu priorít činností

Dĺžka trvania optimalizácie 1 mesiac so začiatkom pred ukončením súťaže

ONLINE REZERVÁCIA