Rodina

V čom vám dokážeme pomôcť?

.

Poskytneme vám podporu a návrh riešenia pri situáciách:

partnerské a vzťahové problémy,

krízové situácie – rozvod, nezamestnanosť, choroba, úmrtie v rodine,

závislosti (alkohol, drogy,…) a ich dopad na celú rodinu,

zmeny v rodine – syndróm prázdneho hniezda, zmena bydliska, odchod dieťaťa na internát, ale aj pozitívne zmeny ako narodenie dieťaťa,

výchovné problémy – narodenie mladšieho súrodenca, zmeny dieťaťa v puberte,

zlepšovanie školského prospechu detí, ich koncentrácie a správania.

Čo ovplyvňuje náš rodinný život? Kde môžu prameniť naše rodinné problémy?

.

Pomôžeme Vám pochopiť, že pravidlá, presvedčenia a rodinné procesy, ktoré sa naučíme v ranom detstve, majú silný vplyv na náš nasledujúci život. Preto pri terapii alebo práci s rodinou sa sústredíme hlavne na partnerský vzťah, kedy hľadáme príčinu problémov medzi partnermi. Nemusíme to chápať ako zlyhanie, záleží len na tom, ako veľmi to chceme zmeniť. Každý máme totiž svoju jedinečnú minulosť, vyrastali sme v odlišných rodinách, ktoré nás učili vlastným jedinečným pravidlám, komunikácii, fungovaniu v živote. Spôsob života a presvedčenia, ktoré sme sa v detstve naučili, si prenášame do nášho vzťahu a manželstva, no takisto si ich prenáša aj partner. Logický výsledok je, že práve tu môžu vznikať v partnerskom vzťahu problémy.

Nefunkčný vzťah partnerov → nefunkčné rodičovské chovanie → problémové správanie detí → nefunkčná rodina!

„Deti odrážajú partnerské problémy.“

Tieto problémy však nezostávajú len pri partneroch, ale ovplyvňujú harmóniu celej rodiny. Je teda bežné, že v takejto rodinnej situácii sú najviac ovplyvnené deti. Ak majú rodičia medzi sebou nevyriešený problém, ak spolu nie sú šťastní, nemôžu vytvoriť svojim deťom pocit bezpečného domova. Toto všetko sa môže odraziť na ich správaní či prospechu v škole. Práve z týchto dôvodov sa snažíme vnímať rodinný problém ako problém celého systému. Preto aj pri konkrétnom probléme dieťaťa, pracujeme ak je to možné s celou rodinou, minimálne s matkou dieťaťa. Nakoľko má práve matka na dieťa významný vplyv, či už je to jej celkové rozpoloženie alebo problémy, práve jej prítomnosť je podmienkou pri riešení problému dieťaťa.

„Symptóm je čosi ako varovná kontrolka na palubnej doske. Keď sa rozsvieti, signalizuje, že so systémom niečo nie je v poriadku. Rozbila sa nejaká súčiastka alebo sústava súčiastok. Keď sa pokazí súčiastka, ovplyvní to celý systém. V rodine je to rovnaké.“

Rodinná rekonštrukcia alebo Ako vám dokážeme pomôcť?

.

Pri riešení akýchkoľvek rodinných problémov sa v prvom rade snažíme nájsť problém medzi partnermi, prípadne vo vzťahoch matka-dcéra, otec-syn a pod. Problém vo vzťahu je uložený v podvedomí, preto si ho nemusíte ani uvedomovať. Na to nám slúži kvantový prístroj TimeWaver, ktorý načíta informačné polia osôb a ich vzťahov a následne tento vzťah zanalyzujeme, teda zistíme, kde je problém. Modul umožňuje analyzovať a harmonizovať napr. vzťah k sebe samému, k vlastnému podvedomiu, častiam seba samého, vlastnej sebaúcte a pod., vzťah k zamestnaniu, objektu, veci atď. Efektívne sa s modulom pracuje napr. vo vzťahu dieťa – škola.

Keď zistíme problém, príčinu, naša pomoc pokračuje terapeutickými postupmi a podporou systému TimeWaver v harmonizácii. Cieľom našich postupov je pochopiť rodinné vzorce, ktoré si nevedomky nesieme z minulosti, a ktoré ale nemusia fungovať správne a spôsobujú nám problémy v rodine, vo vzťahoch, v živote. Harmonizácia je preto zameraná na zmenu týchto rodinných presvedčení, oslabenie ich vplyvu a zmenu vzťahu k iným ale aj k sebe.

Našou úlohou však nie je vyriešiť problém za vás. Našou úlohou je ukázať vám situáciu a problém z iného uhlu pohľadu, pomôcť vám porozumieť čo sa vo vašom živote deje a odkiaľ to prichádza. Pomôcť nájsť nové možnosti, aby vzťahy a rodina fungovala, no tu je potrebné si uvedomiť, že samotná zmena musí prísť od vás, z vášho rozhodnutia, z vašej vôle riešiť problém. Ste to predsa vy, kto je zodpovedný za váš život.

Ako si predstaviť našu spoluprácu?

 • 1. Vstupný rozhovor

 • ● vysvetlíme princípy a podmienky optimalizácie,
 • ● upresníme zmluvné podmienky,
 • ● vyplníte dotazník,
 • ● určíme si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,
 • ● načítame vaše informačné pole do systému TimeWaver.
 • 2. Analýza

 • ● vyhodnotíme a prekonzultujeme príčiny problému,
 • ● navrhneme priority zmien a podporné prípravky,
 • ● poskytneme poradenstvo.
 • 3. Optimalizácia

 • ● harmonizácia problému cez zariadenie TimeWaver,
 • ● terapie,
 • ● osobné konzultácie (alebo cez skype, mail).
 • 4. Vyhodnotenie

 • ● po uplynutí doby vyhodnotíme harmonizačný proces,
 • ● poskytneme dodatočnú konzultáciu a následné analýzy.

.

.

Nemusíte cestovať! Pracujeme aj na diaľku!

Pri analýze problémov a ich harmonizácii využívame kvantovo-fyzikálne zariadenie TimeWaver, ktoré dokáže pracovať s informačným poľom človeka, a to aj na diaľku. Pri procese teda nemusíte byť vždy nevyhnutne prítomný, napríklad TimeWaver dokáže vykonať analýzu aj na základe vašej fotografie alebo biologického materiálu, ako napr. vlasu.

https://uzdravenie.sk/kontakt/