O nás

Cieľom našej práce je nájsť v spolupráci s klientom situácie, zážitky  a vplyvy, ktoré spôsobili vychýlenie a disharmóniu v jeho  živote, tele alebo vzťahoch. Súčasne je našim cieľom pomôcť klientom definovať a následne realizovať v živote zmenu, možné zdroje vlastného rozvoja, zodpovednosti a optimálnych riešení problému.

Okrem systému človeka v jeho celistvosti sa zameriavame aj na oblasti iných systémov ako je:  rodina, podniky a firmy, poľnohospodárstvo, zvieratá, bytové a nebytové priestory, vzťahy, záťaže, šport-optimalizácia výkonu a iné.

Naše poslanie:

Napomáhať ľuďom nachádzať pozitívnu životnú silu a energiu, ktorou môžu harmonizovať a opraviť  nefunkčné správanie a procesy, ktoré pociťujú ako nepohodu alebo poruchu.

Poukázať na to, že aj negatívna skúsenosť môže slúžiť k rastu, teda minulá skúsenosť môže mať pozitívny dopad na ďalší život.

Byť šťastný znamená byť zdravý.

Poradenstvo a metódy:

Naše pracovné metódy sú zamerané na rozpoznanie škodlivých vzorcov správania a presvedčení, uvoľnenie traumy a negatívnej energie, ktoré spôsobujú problémy, a na aktivovanie samoliečebných schopností. Pri našich metódach pracujeme s informačným poľom, ktoré sa netýka fyzického tela ale výhradne energetickej oblasti človeka. Cieľom nie je určenie diagnózy, zaručenie zmiernenia alebo prevencia, ale detekcia a poradenstvo pri riešení porúch v informačnom poli.

Viac informácií ohľadom používaných metód a technológií sa dočítate v kategórii „Prostriedky a metódy“ alebo nás neváhajte kontaktovať.

Naša práca a ponúkané služby nie sú náhradou za lekársku alebo psychoterapeutickú liečbu. Každý klient nesie plnú zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia.