TimeWaver

TimeWaver Med

 

Pri našej práci používame zariadenie TimeWaver Med, ktoré pracuje na princípe kvantovej fyziky. Výnimočnou vlastnosťou tohto zariadenia je jeho schopnosť analyzovať vplyvy, ktoré na nás vplývajú vo všetkých oblastiach života, teda nielen vplyvy fyzickej oblasti, ale aj rôzne iné na úrovniach, ktoré nevidíme. Zariadenie je schopné tieto vplyvy nielen analyzovať, ale aj vyrovnávať, a to teda na všetkých úrovniach od telesnej k energetickým tokom, frekvenciám, psychike, prípadne zdedeným predispozíciám a ešte ďalej. Všetky tieto úrovne sú navzájom prepojené, a preto TimeWaver vníma človeka ako celok, na základe čoho môžme povedať, že nerieši len problém, ale hľadá aj príčinu.

Tento systém vyvinul nemecký fyzik Marcus Schmieke a používa ho viac ako 1000 terapeutov na celom svete. Jeho cieľom je analyzovať a optimalizovať informačné pole človeka – v praxi to znamená, že do systému sa načítajú frekvencie človeka, v ktorých sa nachádzajú všetky informácie na spomínaných úrovniach. Pre vyriešenie problému sú zvlášť dôležité nepríjemné zážitky z detstva, traumy, nevyriešené problémy či zážitky našich rodičov. Systém analyzuje tieto nerovnováhy a následne ich vyrovnáva – vysiela harmonizujúce impulzy, ktoré v informačnom poli naprávajú negatívne frekvencie, na ktoré zareaguje pozitívne aj fyzické telo a všetky ďalšie spomínané úrovne. Dôležitou súčasťou procesu je aj aktívna iniciatíva človeka, a to hlavne pochopiť svoj problém.

Ak hľadáte viac informácií o princípe alebo histórii tohto systému, nájdete ich na oficiálnej stránke TimeWaver.

Pomocou zariadenia TimeWaver môžme harmonizovať príčinu na týchto úrovniach:

  • – Duševno-spirituálna úroveň je to najhlbšia,  ale zároveň najsubtílnejšia úroveň  (mantry, jantry, meditácie), pôsobením dochádza k posilňovaniu  informačného poľa
  • – Systemická úroveň na tejto úrovni ide o rozpoznanie  rodinných a  karmických  konfliktov s pozitívnym  spôsobom ovplyvňovania informačného poľa účastníkov,
  • – Psychická úroveň prostredníctvom pozitívnych afirmácií a rozpoznania  psychických blokád  z obdobia prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho obdobia až po súčasnosť,  je možné transformovať  blokujúce presvedčenia a programy,
  • – Informačná úroveň pracuje s informačným poľom a vzormi kmitania  homeopatík, esencií,  spagyrík
  • – Energetická úroveň na tejto úrovni je možné vyrovnávať  čakry, meridiány, pracovať s  akupunktúrnymi bodmi, prostredníctvom informácii  z esencií, liečivých kameňov, bylín,  alebo symbolov
  • – Frekvenčná úroveň tu sa zisťuje ktoré telesné, mozgové, alebo orgánové frekvencie klienta chýbajú, alebo sú narušené a vykonať v nich korektúru na úrovni základných rezonancii ľudského tela.
  • – Fyziologická úroveň optimalizuje oblasť funkcie orgánov, endokrinológiu a i
  • – Toxické záťaže, zisťuje na informačnej úrovni rušivé vzory kmitania
  • – Baktérie, vírusy, plesne, parazity, možné poruchy, spôsobené vírusmi, zárodkami, baktériami alebo plesňami a vykonáva vyrovnávanie
  • – Liečivá a metódy možnosť informačne nakmitať ajurvédu, liečivá, liečivé rastliny, potraviny, životne dôležité látky a i

TimeWaver Frequency.

TimeWaver Frequency

V systéme TimeWaver využívame aj frekvenčnú terapiu, ktorá sa odráža od poznatku, že hlavnou príčinou zlyhávania buniek a následných chorôb je pokles napätia bunkovej membrány. Základným princípom frekvenčného systému je práve zlepšovanie napätia tejto bunkovej steny, a to na základe špecifických frekvencií a najjemnejších prúdov.

Frekvenčná metóda TimeWaver Frequency podporuje telu vlastné regulačné mechanizmy so širokým spektrom použitia, napr. na:

– Odstránenie bolestí
– Psychické ochorenia
– Infekčné ochorenia
– Neurologické ochorenia
– Kožné ochorenia
– Poranenia
– Srdcovo-cievny systém
– Endokrinný systém.

Použitie zariadenia pre liečebný proces vyžaduje osobnú účasť klienta na pracovisku terapeuta, aby mohol prostredníctvom ručných elektród prijímať mikroprúdové frekvencie zistené informačným poľom. Jedno sedenie je v trvaní 2 až 3 hodín.

TimeWaver Pulze.

Timewaver Pulze

Využíva meranie a výsledky pulznej vlny na vyhodnotenie:

– Pomeru sympatikus/parasympatikus (napätie, uvoľnenie)
– Regulačná schopnosť organizmu
– Variabilitu srdcového rytmu a zistenie prítomnosti extrasystol
– Stresový stav človeka.

Veľmi vhodná diagnostika psychiky a regulačného systému a následne na spracovanie vonkajšieho a vnútorného stresu. Doporučujeme pre manažérov s náročnou prácou, aby sa vyhol prípadnému vyhoreniu!!!

Domáce zariadenie Healy.

Healy

Praktické, prenosné zariadenie pracujúce na tom istom princípe ako TimeWaver Frekvenci, s tým rozdielom že programy pre liečenie sú spracované na TW Frequency a nahraté do Healy, ktorý ich po spustení aplikuje klientovi. Takto si klient môže v domácom prostredí aplikovať frekvenčnú terapiu každodenne sám podľa vlastného uváženia. Terapeut mu dá doporučenie výberu programov.

K dispozícii je cca 160 štandardných programov s rôznym zameraním  plus  programy, ktoré spracuje a  nahrá do Healy  terapeut podľa stanoveného cieľa.