Rastliny

Pomoc pre rastliny prostredníctvom zariadenia TimeWaver

Optimalizácia rastu a úrodnosti bytových rastlín, menších ovocných sadov, úžitkových záhrad a pod.

Ako každý živý organizmus aj rastliny sú ovplyvňované rôznymi negatívnymi vplyvmi, mikrobiológiou, priestorom, človekom a pod.

V prípade záujmu na harmonizáciu rastliny prostredníctvom TimeWaver potrebujeme z rastlinky biologickú vzorku, jej názov a fotografiu.