Rodina

Analýza a optimalizácia vzťahov

Zdroj: Dr.med. F. Meissner

Poskytneme podporu pri riešení partnerských a vzťahových problémov, krízových situáciách rodiny a zmenách v rodinnom systéme, pomoc pri riešení školského prospechu a učenia detí, koncentrácie a správania.

Rodinné procesy, presvedčenia a pravidlá, ktoré sa naučíme v rannom detstve v rodine majú silný vplyv na náš nasledujúci život. V rodine sa učíme o svojej hodnote, sebaúcte, pocitoch a o tom ako môžeme používať svoje zdroje.

Jednotliví členovia rodiny sa vždy snažia rodinu udržať v harmónii a rovnováhe. Ak je táto už ohrozená, členovia vyvinú úsilie na udržania rovnováhy za každú cenu. Aj za cenu nepohody v rodine alebo poruchy niektorého člena. Disfunkčný vzťah partnerov = disfunkčné rodičovské chovanie = člen, ktorý je najviac ovplyvnený týmto chovaním, sú najmä deti.

Symptóm potom môžeme vnímať ako volanie o pomoc, ako správu o konflikte v rodine ktorý bráni prirodzenému toku energie v rodine, resp. rode. Na problém rodiny sa preto pozeráme ako na problém celého systému a z tohto dôvodu pracujeme ak je to možné s celým systémom, alebo minimálne s matkou dieťaťa, ktoré vykazuje poruchu. V práci aktívne používame TimeWaver a iné štandardné terapeutické metódy.

Riešime dopad minulosti na prítomnosť a budúcnosť. Cieľom je pochopenie, že nevedome nesieme a používame už nefunkčné presvedčenia a modely ktoré sme sa naučili od otca a matky, teda v primárnej rodine a ktoré neslúžia k nášmu rastu. Harmonizácia je zamerané na zmenu rodinných pravidiel a presvedčení, oslabenie ich vplyvu a zmenu vzťahu k sebe, harmonizáciu vzťahov.

 • GenoWave modul v TimeWaver – týmto modulom môžeme na dvojrozmernej ploche vyobraziť systemické  konštelácie ľubovoľnej rodiny, partnerstva, skupiny ľudí, zamestnancov podniku atď.
 • 1. Vstupný rozhovor

 • ● vysvetlíme princípy a podmienky optimalizácie,
 • ● upresníme zmluvné podmienky,
 • ● vyplníte dotazník,
 • ● určíme si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,
 • ● načítame vaše informačné pole do systému TimeWaver.
 • 2. Analýza

 • ● vyhodnotíme a prekonzultujeme príčiny problému,
 • ● navrhneme priority zmien a podporné prípravky,
 • ● poskytneme poradenstvo.
 • 3. Optimalizácia

 • ● harmonizácia problému cez zariadenie TimeWaver,
 • ● terapie,
 • ● osobné konzultácie (alebo cez skype, mail).
 • 4. Vyhodnotenie

 • ● po uplynutí doby vyhodnotíme harmonizačný proces,
 • ● poskytneme dodatočnú konzultáciu a následné analýzy.