Zariadenia

Ide to aj s neživými zariadeniami, lebo pracujú ako systém.

Harmonizácia zariadenia

Optimalizácia zariadení a zlepšenie ich funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Pomocou vhodných databáz z TimeWaver môžeme cielene analyzovať energetické slabiny akéhokoľvek technického zariadenia a hľadať riešenia pre nápravu  resp. ich optimalizovať. Jedná sa napr. o auto, motocykel a pod. K práci potrebujeme foto, údaje technického zariadenia s jeho parametrami resp. technický list.