Bioquant

Energeticky nabite svoje bunky!

Bioquant

Bioquant je biostimulačné zariadenie keď fotónovým svetlom stimulujeme živé bunky. Krv prenáša informácie do celého tela, do všetkých orgánov, každej bunky. Preto je dôležité stimulovať týmto svetlom  práve erytrocyty krvi, ktoré sú týmto nosičom. Keď ožiarime týmto svetlom nosnú dutinu, kde sú podmienky na stimuláciu krvi najvhodnejšie, dôjde k aktivácii erytrocytu tým že sa elektrický nabije a zvýši sa jej schopnosť preniesť viac kyslíka k bunkám. Týmto sa efektívne nastavujú funkcie orgánov a tým aj tela ako celku.

Bolo vykonaných množstvo klinických skúšok s preukázanými pozitívnymi výsledkami popísanými v štúdiách.

Výsledky týchto štúdii zameraných na ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou poukazujú na pozitívny vplyv:

  • – Krvné bunky a všetky krvné zložky – trombocyty, erytrocyty, leukocyty, enzými…
  • – Tkanivá telesných orgánov – pečeň, srdce, obličky, pľúca, a pod.
  • – Na systémy – imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém, srdcovocievny systém a pod.
  • – Na chemické , fyzikálne, regulačné, biochemické funkcie a ich vzájomné vzťahy

Zmeny v krvi je možné pozorovať použitím mikroskopu, kde erytrocyty pred aplikáciou sú vo forme retiazok ba niekedy až vo vorme zhlukov, neumožňujúcich hladký prietok kapilárami ciev čo má za následok  nedokysličenia buniek a prítoku živín. Po aplikácii sa erytrocyty nespájajú, neretiazkujú, nezhlukujú, majú väčší povrchový potenciál a bunky zvýšia svoje energetické napätie.

Tento spôsob aplikácie je veľmi vhodné kombinovať s frekvenčnou terapiou TimeWaver Frequency, kedy klient využije čas na súbežné aplikovanie aj ožarovanie Bioquantom.