EFT – Technika emočnej slobody

Jednoduchá pomoc sebe samému.

Začiatky tejto metódy, ktorá pôsobí preventívne a osobnostný rozvoj podporujúco, siahajú do doby pred 5 000 rokmi, kedy Číňania vedeli o energetických dráhach, meridiánoch ktorými prúdi životná energia. Ľudské telo má cca 350 tisíc energetických dráh tzv. nádí a každým nesprávnym konaním, traumou,  ktorým vzniká negatívna energia sa prietok v týchto kanáloch obmedzuje až zastavuje. Pomenovaním problému (mnohokrát už uloženého v podvedomí ) a následným poklepávaním bodov na tele dochádza k uvoľneniu a spriechodneniu energii s následným zánikom symptómov.  (autorom je Gery Creig). Súvisiacou metódou je Holar-Medicin vyvinutá Dr. Med. Folkerom Meissnerom.