Healy

Ľahko a dostupne v domácom prostredí.

Healy

Praktické, prenosné zariadenie pracujúce na tom istom princípe ako TimeWaver Frekvenci, s tým rozdielom že programy pre liečenie sú spracované na TW Frequency a nahraté do Healy, ktorý ich po spustení aplikuje klientovi. Takto si klient môže v domácom prostredí aplikovať frekvenčnú terapiu každodenne sám podľa vlastného uváženia. Terapeut mu dá doporučenie výberu programov.

K dispozícii je cca 160 štandardných programov s rôznym zameraním  plus  programy, ktoré spracuje a  nahrá do Healy  terapeut podľa stanoveného cieľa.