NLP – Neuroliquistické programovanie

Využi silu pozitívnych afirmácii pre seba.

Podporuje zdroje a silné stránky osobnosti, sebareflexiu , pomáha pri tvorbe a definovaní cieľov a kvalitnejšom prežívaní vlastnej hodnoty osobnosti. Rozvíja kongruenciu osobnosti, celistvosť a stabilizáciu ako aj tvorivý potenciál.