Zariadenia

Ide to aj s neživými zariadeniami, lebo pracujú ako systém.

Harmonizácia zariadenia

Optimalizácia zariadení a zlepšenie ich funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Pomocou vhodných databáz z TimeWaver môžeme cielene analyzovať energetické slabiny akéhokoľvek technického zariadenia a hľadať riešenia pre nápravu  resp. ich optimalizovať. Jedná sa napr. o auto, motocykel a pod. K práci potrebujeme foto, údaje technického zariadenia s jeho parametrami resp. technický list.

 • 1. Vstupný rozhovor

 • ● vysvetlíme princípy a podmienky optimalizácie,
 • ● upresníme zmluvné podmienky,
 • ● vyplníte dotazník,
 • ● určíme si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,
 • ● načítame vaše informačné pole do systému TimeWaver.
 • 2. Analýza

 • ● vyhodnotíme a prekonzultujeme príčiny problému,
 • ● navrhneme priority zmien a podporné prípravky,
 • ● poskytneme poradenstvo.
 • 3. Optimalizácia

 • ● harmonizácia problému cez zariadenie TimeWaver,
 • ● terapie,
 • ● osobné konzultácie (alebo cez skype, mail).
 • 4. Vyhodnotenie

 • ● po uplynutí doby vyhodnotíme harmonizačný proces,
 • ● poskytneme dodatočnú konzultáciu a následné analýzy.